Zemljoradnicka zadruga

Glavni cilj projekta je:

Kroz jačanje zemljoradničkih zadruga stvorena mogućnost za samozapošljavanje povratnika i njihovu bržu reintegraciju.

Specifični ciljevi projekta:

 1. Ojačan institucionalni kapacitet zemljoradničkih zadruga do nivoa na kojem će  one moći biti pokretač aktivnosti vezanih za samoodrživ povratak.
 2. Povećan broj ponuda za poslovnu saradnju od strane drugih privrednih subjekata.
 3. Izrađena i prihvaćena od strane zemljoradničkih zadruga - Strategija zajedničkog marketinškog nastupa
 4. Povećan broj zainteresovanih povratnika za pristupanje zemljoradničkim zadrugama


Aktivnosti urađene kroz trajanje projekta:

 • Anketiranje povratničke populacije sa ciljem dobivanja adekvatnih informacija o njihovoj uključenosti, te zainteresovanosti za rad u zemljoradničkim zadrugama,
 • Održane tri konferencije, na početku, sredinom i na kraju projekta, koje su imale za cilj okupljanje zemljoradničkih zadruga oko ideje zajedničkog nastupa prema tržištu i vladinim institucijama, redovno pocjenjivanje i usklađivanje stavova, te kreiranje planova za buduća djelovanja.
 • Osnovan koordinacioni odbor koji je imao za cilj da uskladi zajedničke aktivnosti svih zadruga obuhvaćenih projektom,
 • Pet dvodnevnih treninga na teme: organizacioni razvoj, strateško planiranje, marketing, javno nastupanje, odnosi sa javnošću, koji su održani u cilju podizanja institucionalnih kapaciteta zemljoradničkih zadruga,
 • Izrađena strategija marketinškog nastupa zemljoradničkih zadruga, nepostojanje strategije marketinškog nastupa pokazao se kao jedna od osnovnih prepreka za njihov dalji razvoj. Pored specifičnosti svih zadruga, strategija je urađena kao dokument za sve zadruge, odnosno oformljen je Zadružni savez koji čine ovih pet zadruga. Izrada strateškog plana marketinškog nastupa kao dokumenta je jako bitna, jer su sve zemljoradničke zadruge obuhvaćene projektom jasno izrazile pravce u kojem žele djelovati,
 • Organizovane četiri javne tribine, gdje je predstavljen plan marketinškog nastupa
 • Organizovanje sajma poljoprivrednih proizvoda na kojem će kooperanti imati priliku da prezentiraju svoje proizvode, sa cijem da na plastičan i vidljiv način prezentuju mogućnosti svoje proizvodnje, organizovaće se dvodnevni sajam poljoprivrednih proizvoda zemljoradničkih zadruga čiji je oficijalni organizator Koordinacioni odbor zemljoradničkih zadruga i RRS Drvar, kao implementator projekta.
 • Promotivni materijal - brošure
 • WEB stranica, u želji da sa proizvodima dođu do što šireg tržišta i da se otvori mogućnost da korisnici i izvan opština u kojim djeluju dođu do potrebnih informacija, kreirana je zajednička WEB stranica za sve zemljoradničke zadruge. Na stranici se nalaze sve relevantne informacije vezano za svaku od zemljoradničkih zadruga koje su korisnice projekta.

  alt  alt  alt

_______________________________________________________________________________________________________________

alt "This WEB page has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this WEB page is the responsibility of RRS Drvar and can in no way be taken to reflect the views of the European Union."

"Ova WEB stanica je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove WEB stranice je isključiva odgovornost RRS-a Drvar i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije".