Integracija i pomirenje

Glavni cilj projekta je:

Stvoreni uslovi za potpunu reintegraciju mladih a posebno srednjoškolske omladine u lokalnu zajednicu te zasutavljen odlazak mladih kako iz povratničke tako i iz populacije raseljenih lica

Specifični ciljevi projekta su:

1. Kroz uvođenje vannastavnih aktivnosti unutar srednjškolskog centra, povećan broj aktivnosti u kojima zajednički učestvuju mladi iz povratničke I populacije raseljenih lica ….
2  Uvođenje  dodatnih smjerova u srednjškolski centar koji će odgovarati potrebama mladih Drvara I Bosanskog Grahova
3. Obnovljen sportski život u  Drvaru i Bosanskom  Grahovu i omogućeno mladima iz obadvije populacije  da  i kroz takmičarski sport zajednički učetvuju i stvaraju novi identite gradova

Ciljana grupa projekta su povratnici i raseljene osobe.

Glavne aktivnosti kroz projekat su:

- Organizovanje javnih tribina                                
- Organizing traininga
- Formiranje i opremanje skolskih sekcija
- Sanacija školskih igralista
- Filmske prezentacije
- Iniciranje za uvodjenje novih smjerova
- Košarkaške table
-I zrada i promocija promotivnog materijala
- Poptisivanje peticije
- Nabavka opreme za sportske klubove
- Košarkaško takmičenje-turnir
- Web prezentacija

 alt    alt    alt

___________________________________________________________________________________________________________

alt "This WEB page has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this WEB page is the responsibility of RRS Drvar and can in no way be taken to reflect the views of the European Union."

"Ova WEB stanica je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove WEB stranice je isključiva odgovornost RRS-a Drvar i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije".