O nama

Donatori

Dosadasnji donatori i partneri RRS u proteklih 12 godina su: US Democracy fund, BiH Ministry of civil affairs, Church World Service, European Commision, UNDP, World Vision, VSO, Canada Embassy, British Embassy, USAID, ORT, ADF, IRC, IOCC, Friedrich Ebert Stiftung, ASB, State Commision for refugees in BiH, Federal Ministry for refugees, Ministry for refugees from Republic of Srpska, UNHCR, OSCE, NRC, CRS, CNFCEE, ASB, Rotary Club from Osvestry, UMCOR, Canton 10, Municipality of Glamoc, BiH Ministry for civil affairs and German Marshall Fund.

Upravni odbor

Članovi upravnog odbora RRS-a su:

- Božana Kunjadić

- Slavica Kuridža

- Milena Kecman

- Nevenka Jovičić

- Mlađen Kukrić Bato

- Zlata Acić

 

Misija

 

MISIJA RRS-a je da obezbjeđuje uslove, pruža zaštitu i pomoć povratnicima, izbjeglicama i raseljenim licima kroz promociju demokratije, ljudskih prava i poboljšanje vrijednosti civilnog društva.

Vizija / ciljevi

Ciljevi RRS-a u buducnosti su da radi na aktivnostima vezanim za:

1.Ekonomski razvoj – razvoj preduzetnistva, razvoj turizma, razvoj mikro, malih i srednjih preduzeca.
2.Razvoj medjusektorske saradnje.
3.Razvoj kulture i sporta.
4.Ruralni razvoj
5.Regionalna saradnja – stvaranje posticajnog poslovnog okruzenja
6.Prekogranicna saradnja.
7.Pomoc ugrozenim skupinama.
8.Edukacija stanovnistva.
9.Promovisanje i zastita ljudskih prava.
10.Ukljucivanje u Evropske integracije

Izbjeglički servis za povratak - Refugee Return Service, od Marta 1998. godine, provodi različite vrste projekata, namijenjene prvenstveno povratnicima. U početku svog djelovanja, tačnije kada je organizacija djelovala kao neformalna grupa gradjana, koristila je ime "Odbor za zastitu ljudskih prava protjeranih gradjana Drvara''. U samom procesu nastajanja organizacije, veliki doprinos dao je gdin. Marc Schnelbacher, tadasnji direktor IOCC-a u Beogradu, koji je dao formu ideji oko registarcije i samog imena za organizaciju.

Ubrzo nakon zavrsetka procesa registarcije, u Federalnom miinstarstvu za ljudska prava i izbjeglice u Sarajevu, RRS otvara kancelariju u Drvaru. Od tada, za 12 godina rada, RRS je implementirano preko 50 projekta, u saradnji sa 29 razlicitih partnera i donatora.

RRS je u Septembru 1999. godine, postao dio Dem Net Mreze, naime, ušao je u izbor u prvih 9 organizacija u cijeloj BiH, što je omogućilo da se usvoje međunarodni standardi u radu, izgrade i ojačaju kapaciteti osoblja i Upravnog Odbora.

Projekti koje je RRS do sada provodio odnose se na: informisanje (TV i radio emisije, štampanje novina i biltena, okrugli stolovi i konferencije), repatrijaciju, rekonstrukciji i pomoći u održivom povratku. U novije vrijeme organizacija radi i na projektima vezanim za oblasti turizma i kulture. Paralelno sa svim navedenim projektima RRS je kontinuirano radio i na karitativnim aktivnostima u Drvaru, Glamoću i Kupresu. 3272 je ukupan broj porodica, koje su pomognute kroz programe RRS.

Organizacija je u fazi preregistarcije, novo ime je Regionalni Razvojni Servis (RRS).

Još članaka...

Strana 1 od 2

Početak
Prethodna
1