Rekonstrukcija

RRS je jedina lokalna NVO u Bosni i Hercegovini, koja samostalno radi na projektima rekonstrukcije. Zahvaljujuci iskustvima u saradnji sa medjunarodnim organizacijama koje su radile na podrucjima Kantona 1 i 10, kao i povjerenju koje je RRS-u ukazano od strane Church World Service, RRS je 2002. godine, zapoceo implementaciju projekata obnove stambenih jedinica za povratnike. Do sada je rekonstruisana 301 stambena jedinica, stale za povratnike, dva objekata od sireg interesa za lokalnu zajednicu, zahvati na infrastrukturi itd. Aktivnosti oko rekonstrukcije kuca radjene su u Drvaru, Glamocu, Bosanskom Petrovcu, Bihacu, Bosanskom Grahovu, Jajcu, Varesu, Kaknju itd. Partneri RRS-a na projektima rekonstrukcije bili su: CWS,  IOCC, CIMIC, BiH Drzavna Komisija za povratak, Federalno Ministarstvo za izbjeglice, Ministartvo za izbjeglice RS, Vlada Republike Hrvatske,Vlada Kantona 10, Opstina Glamoc, Opstina Drvar i UNDP.

 

 • Opstina Glamoc, rekonstrukcija 6 kuca u selu Rore
 • Opstina Glamoc, rekonstrukcija 17 kuca u selima Rore, Savici, Stekerovci i Balac
 • Opstina Bosanako Grahovo, rekonstrukcija 27 kuca u selima Ticevo, Preodac, Ljubina poljana, Stozista, Donji Tiskovac i Mracaj

alt alt alt

 • Opstina Drvar, rekonstrukcija 55 stambenih jedinica, rekonstrukcija zgrade Apoteke, zelene zgrade i 20 montaznih kuca na Kecmanovoj glavici

alt alt alt

alt alt alt

 • Opstina Drvar, rekonstrukcija 10 stambenih jedinica, Deseta zgrada

alt alt alt

 • Opstina Drvar, rekonstrukcija 18 stambenih jedinica, Deveta zgrada

alt alt alt

 • Rekonstrukcia krova na lameli S-84 u Drvaru, 24 stambene jedinice

alt    alt

 • Opstina Glamoc, rekonstrukcija 24 stambene jedinice, zgrada Soliter

alt      alt     alt

 • Opstina Glamoc, rekonstrukcija 18 stambenih jedinica, zgrada Novitet

alt    alt

 • Rekonstrukcija 88 kuca za povratnike Hrvatske nacionalnosti iz Hrvatske u BiH   

  alt alt alt

 • Rekonstrukcija 12 kuca za porodice  u stanju socijalne potrebe, Drvar, Glamoc,Bihac, Bosanski Petrovac i Prijedor

alt alt alt

 • Rekonstrukcija dvije kuce, jedna u Livnu, selo Gubin i jedna u Bosanskom Grahovu, selo Bastasi
 • Rekonstrukcija 40 stala u Bosanskom Grahovu i  Kupresu
 • Rekonstrukcija Doma u MZ Bjelaj, Opstina Bosanski Petrovac

alt    alt

 • Rekonstrukcija zgrade Muzeja 25. Maj u Drvaru, sadasnja kancelarija RRS-a

alt alt alt

 • Uvodjenje grijanja u zgradu Opstine Bosansko Grahovo
 • Rekonstrukcija ulicne rasvjete u tri naselja u Bosanskom Petrovcu
 • Postavljanje rasvjete na kosarkaskom igralistu kod drvarske Gimnazije
 • Rekonstrukcija dvije kancelarije u zgradi Opstine Drvar, koje su bile zapaljen u ljeto 2002. godine
 • Sanacija dvije kancelarije u zgradi Opstine Bosanski Petrovac, za potrebe Informativnog centra
 • Sanacija fiskulturne sale u osnovnoj skoli Drvar

alt alt alt