Repatrijacija

altRepatrijacija je aktivnost koja je bila najvaznija u procesu povratka, kako za RRS tako i za same korisnike ove vrste pomoci. Projekti repatrijacije su realzovani u periodu od 1998. do 2005. godine, a u saradnji sa nekoliko medjunarodnih organizacija i UNHCR-om, kao i samostalno u okvirima svakodnevnih aktivnosti. Ukupan broj porodica kojima je RRS omogucio povratak u razlicite dijelove BiH je 893. Proces repatrijacije je tekao iz tadasnje SR Jugoslavije, a kasnije Srbije i Crne Gore za Bosnu i Hercegovinu i naravno unutar BiH.

800 porodica je vraceno u mjesta prijeratnog zivljenja u partnerstvu sa World Vision i ASB, kroz programe CARDS 2001, CARDS 2002 i CARDS 2003, donirane od strane Evropske Komisije. 

alt

 

 

12 porodica je  vraceno u periiodu Jun 1998 do Maja 1999. godine u saradnji sa IOCC-om i UNHCR-om. U projektu RRS-a i IOCC-a, za povratak unutar BiH broj porodica koje su koristile usluge bespaltnog prevoza stvari bio je 81.

RRS je omogucio povratak i prevozio porodice u Drvar, Bosansko Grahovo,Glamoc, Bosanski Petrovac, Bihac, Bosansku Gradisku, Banja Luku, Vares, Kakanj, Zenicu, Capljinu i Teslic.