Informisanje

alt

Informisanje je prva aktivnost, koju je RRS provodio po otvaranju kancelarije. Informativne aktivnosti, tako vazne u procesu povratka, i inace u svakodnevnom zivotu, radjene su na razlicite nacine, ali uvijek u direktnom kontaktu sa povratncima i raseljenim licima. Povratnici su imali priliku da i sami pisu za Biltene koje je stampao RRS, kao i za Drvarske nedjeljne vijesti. RRS je saradjivao sa lokalnim i kantonalnim vlastima, razlicitim opstinsklim sluzbama, policijskim upravam, domovima zdravja itd. Takodje, ostvarena je saradnja sa medjunarodnim organizacija,kao sto su IRC, Friedrich Ebert Stiftung, OXFAM, World Vision, Kanadska i Britanska Ambasada, UNHCR, IOCC, Delegacije Evropske Komisije u BiH itd.

 

U zelji da se sto kvalitetnije, tacnije i na najbrzi nacin informisu povrtanici RRS je preduzeo slijedece aktivnosti:alt

  • stampana su 28 izdanja Drvarskih nedjeljnih vijesti, tokom 2002. godine
  • stamapno je 18 brojeva Biltena "Izbjeglicka povelja" i 24 izdanja Biltena "Novi Mostovi", u periodu 1999. do 2005. godine
  • snimljene 52 emisije "Novi Mostovi" za RTS, 2001. godine
  • snimljeno preko 30 radio emisja u saradjnisa radiom Drvar, radio Fern, Nezavisni studio "N", radiom Bosanski Petrovac i TMK radiom
  • snimljeno 9 dokiumentarnih filmova
  • organizovane dvije regionalne konferencije, koje su se bavile krucijalnim problemima koji prate povratak
  • razlicite vrste Brosura namijenjene prvenstveno povratnicima su stampane u tirazu preko 20 000 kopija
  • organizovano preko 50 okruglih stolova, sa najrazlicitijim temama, minimum ucesnika po okruglom stolu je oko 15
  •  omogucena pravna pomoc za povratnike i raseljena lica u saradnji sa NRC, Vasa Prava i CARE
  • uspostavljen Informativni centar za povratnike, koji je poruzio najrazlicitije usluge za 5946 osoba, tokom dvije godine, u periodu 2001. do 2003. godine

Pored svih navedenih aktivnosti RRS je u stalnom kontaktu sa povratnicima i raseljenim licima, i na taj neposredni nacin se ostvaruju kontakti sa krajnjim korisniicma svih nasih projekata. RRS je vec 12 godina priznata adresa na koju dolazi veliki broj gradjana.