Prekogranicni projekti

RRS je bio u mogucnosti da radi na nekoliko pregoranicnih projekata, u vrijeme kada ta vrsta aktivnosti nije bila cesta pojava. Zahvaljujuci tome da imamo kancelarije u Drvaru i Beogradu, prekogranicne aktivnosti su provodjene u BiH, Srbiji i Hrvatskoj. Takodje RRS je aplicirao na jos nekoliko prekogranicnih projekata, cije rezultate evaluacije ocekujemo u narednom periodu. Uspostavljena je saradnja sa znacajnim brojem organizacija u regionu, kao i sa pojedincima, strucnjacina iz razliciith oblasti, sto ce nadamo se, rezultiratri i konkretnim aktivnostima. U tekstu koji slijedi, dajemo Vam kratak pregled do sada realizovanih prekogranicnih projekata.

alt

 

  • Repatrijacija i Informativne posjete iz SRJ i SCG u BiH, projekat koji je trajao od 1998. do 2002. godine, IOCC je bio glavni partner i donator ovog projekta. Aktivnosti  su realizovne kao dio programa podrzanog od BPRM-a, koji je tada predstavljao glavni izvor sredstava za medjunarodne i domace organizacije, koje su se bavile pitanjem povratka. Informativne posjete su organizovane na podrucju cijele BiH, kao i u nekim dijelovima u Hrvatskoj. Upravo ovi programi su bili poticaj da  RRS postane prepoznat kao pouzdan partner i etablirana organizacija u svijetu medjunarodnih i domacih organizacija, na regionalnom nivou.

 

  • Projekat koji je realizovan u saradnji sa World Vision, podrzan od strane Evropske Komisije, kroz budzetsku liniju CARDS 2003, bio je logiocan nastavak aktivnosti na repatrijaciji iz SCG u BiH. Pored vec klasicnih aktivnosti, oko informativnih posjeta i povratka, RRS je u saradnji sa World Vision-om, omogucio i rekonstrukciju kuca za povratnike iz SCG. Projektom su bili obuhvaceni povratnici u Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoc, Bosanski Petrovac i Sanski Most.

    alt

 

 

  • 2004.godine RRS je vrsio implementaciju projekta pod nazivom ‘‘Prekogranicna saradnja’ u partnerstvu sa NVO ‘Lijepa nasa Neretva’ iz Ploca. Cilj projekta je uspostavljanje prekogranicne saradnje izmedju biznis sektora, dviju nevladinih organizacija (RRS Drvar I Lijepa nasa Ploce), lokalnih vlasti u BiH, Kanton 1 I 10 (Drvar, Bosansko Grahovo, Bosanski Petrovac I Glamoc) I Hrvatske (Ploce, Metkovici, Makarska).

 

 

  • Hocu kuci iz Knina i RRS, su tokom 2002. godine uz pomoc IRC-a, realizovali prekogranicni projekat, koji je za cilj imao informisanje o pravima povratnika, na podrucja Kantona 1 i 10 u BiH i u sjevernoj Dalamciji u Hrvatskoj.
  •  Partnerstvo RRS-a sa Fondom za pruzanje pomoci izbjeglicama AP Vojvodine, trenutno najjacom organizacojom, koja radi sa izbjeglicama u Srbiji. Cilj ovog projekta je uspostavljanje i unapređenje ekonomske saradnje sa zemljoardničkim zadrugama povratnika iz Srbije u matična mjesta u Bosni i Hercegovini (Drvar, Bosansko Grahovo, Bosanski Petrovac, Glamoč....) u Republici Hrvatske (Gvozd, Vojnić, Petrinja, Dvor) i izbjeglim licima koja su se odlučila za integraciju u AP Vojvodini – Srbija(Temerin, Kucura, Kinda). Projekat je visegodisnjei RRS je u razgovorima sa predstavnicima Fonda, kao i partnerima iz Hrvatske, radio na modifikaciji programa, kako bi ga priblizo krajjim korisnicima, i kako bi se obezbjedio njegov veci uticaj naovu populaciju.