Energetska efikasnost / Energy efficiency

Naziv projekta : ENERGETSKA EFIKASNOST U OPŠTINI DRINIĆ PETROVAC

Trajanje projekta: Februar- Decembar 2011

Izbjeglički servis za povratak – RRS u sklopu programa MDG-F zaštita životne sredine i klimatske promjene „Standardizacija upravljanja okolišem: Povezivanje lokalnih i državnih inicijativa u BiH“, koji se u BiH implementira od strane 5 UN agencija (UNDP, UNEP, UNESCO, FAO i UNV ), realizovao je projekat „Energetska efikasnost“ u opštini Drinić Petrovac. Sredstva za realizaciju projekta su obezbjedili program MDG-F, Opština Drinić-Petrovac i RRS Drvar. Opšti cilj projekta je da se poboljša energetska efikasnost na zgradi osnovne škole u Driniću . Da bi se postigao cilj projekta izvršeno je postavljanje demit fasade d=8cm na spoljne zidove škole, izmjenjene su staklena stijena I ulazna vrata na ulazu u školu, postavljeni solarni paneli za  grijanje sanitarne vode, rekonstruisana  instalacija radijatorskog grijanja, izvršena rekonstrukcija mokrih čvorova u osnovnoj školi Itd.

Specifični ciljevi projekta su:

 • Smanjenje potrošnje ogrijeva
 • Povećana ušteda energije koja se koristi za grijanje
 • Poboljšanje termo izolacije u zgradi škole
 • Bolji i ljepši vizuelni izgled zgrade
 • Sanacija mokrih čvorova u zgradi škole
 • Podizanje svijesti kod mlađih osoba o obnovljivim izvorima energije

Kroz projekat su u potpunosti ispunjeni očekivani ciljevi. Nakon energetskog odita očekuje se da će pokazatelji biti takvi da je ušteda na potrošnji ogrijeva smanjena i do 40 %.

Ciljnu grupu projekta   čine učenici i zaposleni u OŠ Drinić-Petrovac, zaposleni u Šumskom gazdinstvu, Lokalnom Domu zdravlja, kao i građani koji koriste fiskulturnu salu ( rekreacija, proslave, sahrane i sl). Broj korisnika je cca 600 .

alt               alt

                              1. Prije izmjene stolarije                                                                                       2. Nakon izmjene stolarije

Priva aktivnost na projektu je bilo angažovanje stručnjaka koji su uradili energetski odit i izvršili snimanje objekta „termovizijskom kamerom. Rezultati su pokazali da su veliki gubici toplote i da su naj veći problemi u dotrajaloj stolariji ( sa jednim staklom) i nedostatku izolacije na vanjskim zidovima i krovnoj konstrukciji. Nakon dogovora sa predstavnicima donatora odlučeno je da se radi demit fasada, izrada ulazne stolarije u objekat škole i postavljanje solarnih panela za grijanje sanitarne vode. Na osnovu konkurentskog zahtjeva odabrani su izvođači radova. Kompany Rad je izvršila  postavljanje demit fasade i sanaciju mokrog čvora, dok je ZI-MI d.o.o. izvršio postavljanje solarnih panela i rekonstrukciju instalacija radijatorskog grijanja.

alt              alt

                                                                    3 i 4. Slike nakon izvedenih radova

Nakon završenih građevinskih radova održana je “završna konferencija” na kojoj je izvršena prezentacija projekta kao i rezultati istog.  Pored predstavnika RRS-a :Nebojše Jovičić,  Bogdan Runić, Savan Pećanac, Zorana Lukač, Rodić Miladin,  predstavnika Opštine Drinić Petrovac: Dejan Prošić,  Milja Banjac,  kao domaćina, partnera „ Ruralni razvoj „ konferenciji su prisustvovali predstavnici UNDP-ija : Siniša Rodic, Slobodan Tadić, Dino Kabiljagić, Vahidin Oaraševic,, kao i gosti  iz Church world service: Vitali Vorona, Jovana Savic, Opštine Drvar : Nikica Bosnić, Srećko Divković, Opštine Kupres: Zdravko Mioč, Ministarstva rada,zdravstva i socijalne zastite HBŽ: Milan Mihaljević, Ministarstva Privrede HBŽ: Vlatko Zrilić i predstavnici izvođača radova iz Kompany Rad i ZI-MI d.o.o.  . Nakon konferencije svi prisutni obišli su objekte škole na kojima su se izvodili radovi predviđeni programom Energetska efikasnost.
 

alt              alt

                                5. Solarni paneli                                                                                           6. Završna konferencija

_______________________________________________________________________________________________________________________

Project: ENERGY EFFICIENCY

The total project budget is:  80,000.00 BAM

Main objective: Energy efficiency in through Adding a demit facade to the Primary School building

Specific objectives

 • Reducing the costs of firewood
 • Increase saving of energy used for heating
 • Improvement of thermal isolation in the school building
 • A better and nicer visual appearance of the building

Expecting results

 • Reducing firewood consumption
 • Increasing energy efficiency
 • Improving the thermal isolation in the school building
 • Reducing pollution of the environment

Project description

The realization of this project will enable the heating problems of the primary school in Drinic, Municipality Petrovac to be resolved most effectively from the point of energy efficiency. Even though it is about a simple project with an usual method of resolving the heating problem, this project has its specific points. First and foremost, the project activities will include an organized conferenceon the topic of energy efficiency and the possibility of using renewable energy sources, as well as several promotional activities closely linked to the project. RRS is planning alongside to these project activities to work at the same time on raising awareness of residents on energy efficiency, primarily on the methods of using solar power. The less known fact is that the municipality of Petrovac has about 210 sunny days during a year. Therefore this project will be the first step to elaborating a concrete strategy for using alternative sources of energy, and the start of the application of the LEAP strategy in the Municipality of Petrovac.

The local community has actual requests for the usage of alternative sources of energy, as well as for more efficient  usage of energy which is currently used. In this municipality individuals (companies, saw mills) use biomasses for the process of heating. RRS has as a preparatory step for this project held several meetings with representatives of the Municipality of Petrovac, Drinic Forestry, JKP Komunalac, on which a mutual strategy has been agreed on for the realization of this project and other future projects which will be implemented in this region.

This project will assist in the most direct way to save energy, which is currently lost due to poor isolation, which has never been installed, because the school premises have been reconstructed as part of a humanitarian programme in 1996. Currently a minimum of 120 meters of wood is used solely for the purposes of heating during the school’s heating season. If the problem is to be resolved, a 40% decrease of wood consumption would take place, so around 80 meters of wood would be needed for heating. Until now this problem has not been taken care of, apart for several analysis’ and references which have been made on the subject of resolving this problem. The school premises together with the sports hall and restaurant, as the corresponding premises, has a complete area of 750m2, and height of 3,20 meters, the volume of the complete building is 2 400 m3, which is  an important parameter regarding to the consumption of firewood. Converted into KW saving are from 240 KW which is currently used to planned 145 KW.

The target group of this project are pupils and employees of the Primary school “mm” in Drinic, in total 96. Pupils are aged from 6 to 14 years, or from 1st to 8th grade. The target group of this project will be the direct beneficiaries and therefore will have a direct benefit from this project. Also the target group includes employees of the Municipality of Drinic, Forestry Drinic, the local Ambulance as well as residents who use the sports hall. The total number revolves around 500. We can freely claim that the target group of this project amounts to 600 persons.

Municipality Project type Short description Annual savings in KM
Drinic EE in Primary school Adding a demit facade and installment of solar panels for electrical power

40m3 of firewood,  30% el.power.

Annual savings is 26 850 KM.