Energetska efikasnost i smanjenje zagađenosti / Energy efficiency and reducing pollution

Lokacija: Opština Kupres

Donatori: UNDP, CWS i Opština Kupres

Glavni cilj: Energetska efikasnost u zgradi Osnovne škole, Srednje škole i Bolnice i smanjenje emisije CO2 u vazduh


Specifični ciljevi:

 • Smanjenje troškova za grijajne Osnovne škole, Srednje škole i Bolnice
 • Povećanje uštede energije koja se koristi za grijanje
 • Poboljšanje toplotne izolacije u zgradi škole
 • Bolji i ljepši vizualni izgled zgrade

Ciljana grupa:  Učenici i zaposlenici Osnovne škole "fra Miroslav Djaja" u opštini Kupres, učenici i zaposlenici srednje škole "Kupres" u opštini Kupres, zaposlenici lokalne Bolnice. cca. 725 direktnih korisnika. Građana koji koriste dvoranu je cca 2 000.

Očekivani rezultati: alt

 • Smanjenjepotrošnje loz ulja za grijajnei samim tim i smanjejne emisije CO2 u vazduhu
 • Povećanjeenergetske efikasnosti
 • Poboljšanjetoplotne izolacije u zgradi Osnovne škole
 • Smanjenje zagadjenja zivotne sredine

Glavne aktivnosti

 • Stavljanje demit fasade na zgradi Osnovne škole, postavljanje novih vrata i prozora
 • Instaliranje solarnih ploča na krovu, koje ce sliuzit za grijanje vode u toplovodnim instalacijama
 • Energetski pregled
 • Promocija projekta                                                                                                               Osnovna škola Kupres

Ovaj projekatće na direktan način pomoći na  uštedi energije, kojia se  trenutno gubi zbog slabe izolacije, koja nikad nije postavljena, jer su školske i bolničke  prostorije  izgrađene 1968. Trenutno se najmanje 30 do 35 tona ulja koristi isključivo za potrebe grijanja tokom grijne sezone. Projektom će problem biti riješen, doće do 40-45% smanjenja potrošnje, tako da će po završetku projekta biti potrebno  oko 20 tona ulja za grijanje. Do sada ovaj problem nije riješen,osim nekoliko analiza i preporuka  koje su napravljene na temu rješavanja ovog problema. Školski prostor zajedno s bolničkim prostorima, ima kompletnu površinu od 9 600 m2, a visina je cca. 3,20 metara, zapremina kompletnog objekata je 30 720 m3, što je važan parametar s obzirom na potrošnju. Pretvoreno u KW ušteda je sa 3072 KW koji se trenutno koristi za grijanje, na 1856 KW koliko je planirano da bude po završetku projekta.

alt        alt

                             Osnovna škola Kupres                                                               Početek radova na osnovnoj školi Kupres

____________________________________________________________________________________________________________________

Location: Municipality Kupres

Donors: UNDP, CWS and Municipality Kupres

The total project budget is: 99,350.00 BAM

Main objective: Energy efficiency to the Primary School building, Secondary school building and Hospital building

Specific objectives

 • Reducing the costs of oil
 • Increase saving of energy used for heating
 • Improvement of thermal isolation in the school building
 • A better and nicer visual appearance of the building

Expecting results

 • Reducing oil consumption
 • Increasing energy efficiency
 • Improving the thermal isolation in the school building
 • Reducing pollution of the environment

Project desription

The realization of this project will enable the heating problems of the primary school, secondary school and hospital in Kupres, to be resolved most effectively from the point of energy efficiency. Even though it is about a simple project with an usual method of resolving the heating problem, this project has its specific points.

First and foremost, the project activities will include and a several promotional activities closely linked to the project. RRS is planning alongside to these project activities to work at the same time on raising awareness of residents on energy efficiency, primarily on the methods of using solar energy. The less known fact is that the municipality of Kupres has more than 200 sunny days during a year. Therefore this project will be the first step to elaborating a concrete strategy for using alternative sources of energy, and the start of the application of the LEAP strategy in the Municipality of Kupres. A representative of Kupres Municipaluty was at the conference in Drinic, RRS previous project, and they demonstrate big ineterest for this kind of the project. 

The local community has actual requests for the usage of alternative sources of energy, as well as for more efficient usage of energy which is currently used. In this municipality local government provide solar electrification of the streets, as a method of using solar energy. RRS has as a preparatory step for this project held several meetings with representatives of the Municipality of Kupres (mayor directors of schools and hospital), on which a mutual strategy has been agreed on for the realization of this project and other future projects which will be implemented in this region.

This project will assist in the most direct way to save energy, which is currently lost due to poor isolation, which has never been installed, because the schools and hospital premises have been constructed in 1968. Currently a minimum of 30 to 35 tones of oil is used solely for the purposes of heating during the winter heating season. If the problem is to be resolved, a 40-45 % decrease of wood consumption would take place, so around >> tones of oil would be needed for heating. Until now this problem has not been taken care of, apart for several analyses and references which have been made on the subject of resolving this problem. The schools premises together with hospital premises, has a complete area of 9 600 m2, and height of cca. 3, 20 meters, the volume of the complete buildings is 30 720 m3, which is an important parameter regarding to the consumption of firewood. Converted into KW saving are from 3072 KW which is currently used to planned 1856 KW.

The target group of this project are pupils and employees of the Primary school “fra Miroslav Djaja”, secondary school "Kupres" and hospital in Kupres, in total 725. Pupils are aged from 6 to 18 years or from 1st to 8th grade and from 1st to 4 th. The target group of this project will be the direct beneficiaries and therefore will have a direct benefit from this project. Also the target group includes employees of the elementary and secondary school, employees of the hospital as well as citizens who use the hospital. The total number revolves around 725. We can freely claim that the target group of this project amounts to more than 2 000 persons.

Municipality Project type Short description Annual savings in KM
Kupres EE in Primary School, Secondary School and Hospital Adding a demit facade to the Primary school building, applying new doors and windows, and installing solar panels on the roof

10-15 MT heating oil   9,728.00 kWh/year.

Annual savings is 28 500 KM.