RRS O nama - Istorijat

Izbjeglički servis za povratak - Refugee Return Service, od Marta 1998. godine, provodi različite vrste projekata, namijenjene prvenstveno povratnicima. U početku svog djelovanja, tačnije kada je organizacija djelovala kao neformalna grupa gradjana, koristila je ime "Odbor za zastitu ljudskih prava protjeranih gradjana Drvara''. U samom procesu nastajanja organizacije, veliki doprinos dao je gdin. Marc Schnelbacher, tadasnji direktor IOCC-a u Beogradu, koji je dao formu ideji oko registarcije i samog imena za organizaciju.

Ubrzo nakon zavrsetka procesa registarcije, u Federalnom miinstarstvu za ljudska prava i izbjeglice u Sarajevu, RRS otvara kancelariju u Drvaru. Od tada, za 12 godina rada, RRS je implementirano preko 50 projekta, u saradnji sa 29 razlicitih partnera i donatora.

RRS je u Septembru 1999. godine, postao dio Dem Net Mreze, naime, ušao je u izbor u prvih 9 organizacija u cijeloj BiH, što je omogućilo da se usvoje međunarodni standardi u radu, izgrade i ojačaju kapaciteti osoblja i Upravnog Odbora.

Projekti koje je RRS do sada provodio odnose se na: informisanje (TV i radio emisije, štampanje novina i biltena, okrugli stolovi i konferencije), repatrijaciju, rekonstrukciji i pomoći u održivom povratku. U novije vrijeme organizacija radi i na projektima vezanim za oblasti turizma i kulture. Paralelno sa svim navedenim projektima RRS je kontinuirano radio i na karitativnim aktivnostima u Drvaru, Glamoću i Kupresu. 3272 je ukupan broj porodica, koje su pomognute kroz programe RRS.

Organizacija je u fazi preregistarcije, novo ime je Regionalni Razvojni Servis (RRS).