Vizija / ciljevi

Ciljevi RRS-a u buducnosti su da radi na aktivnostima vezanim za:

1.Ekonomski razvoj – razvoj preduzetnistva, razvoj turizma, razvoj mikro, malih i srednjih preduzeca.
2.Razvoj medjusektorske saradnje.
3.Razvoj kulture i sporta.
4.Ruralni razvoj
5.Regionalna saradnja – stvaranje posticajnog poslovnog okruzenja
6.Prekogranicna saradnja.
7.Pomoc ugrozenim skupinama.
8.Edukacija stanovnistva.
9.Promovisanje i zastita ljudskih prava.
10.Ukljucivanje u Evropske integracije