Upravni odbor

Članovi upravnog odbora RRS-a su:

- Božana Kunjadić

- Slavica Kuridža

- Milena Kecman

- Nevenka Jovičić

- Mlađen Kukrić Bato

- Zlata Acić