Projekti

Informisanje

alt

Informisanje je prva aktivnost, koju je RRS provodio po otvaranju kancelarije. Informativne aktivnosti, tako vazne u procesu povratka, i inace u svakodnevnom zivotu, radjene su na razlicite nacine, ali uvijek u direktnom kontaktu sa povratncima i raseljenim licima. Povratnici su imali priliku da i sami pisu za Biltene koje je stampao RRS, kao i za Drvarske nedjeljne vijesti. RRS je saradjivao sa lokalnim i kantonalnim vlastima, razlicitim opstinsklim sluzbama, policijskim upravam, domovima zdravja itd. Takodje, ostvarena je saradnja sa medjunarodnim organizacija,kao sto su IRC, Friedrich Ebert Stiftung, OXFAM, World Vision, Kanadska i Britanska Ambasada, UNHCR, IOCC, Delegacije Evropske Komisije u BiH itd.

 

U zelji da se sto kvalitetnije, tacnije i na najbrzi nacin informisu povrtanici RRS je preduzeo slijedece aktivnosti:alt

 • stampana su 28 izdanja Drvarskih nedjeljnih vijesti, tokom 2002. godine
 • stamapno je 18 brojeva Biltena "Izbjeglicka povelja" i 24 izdanja Biltena "Novi Mostovi", u periodu 1999. do 2005. godine
 • snimljene 52 emisije "Novi Mostovi" za RTS, 2001. godine
 • snimljeno preko 30 radio emisja u saradjnisa radiom Drvar, radio Fern, Nezavisni studio "N", radiom Bosanski Petrovac i TMK radiom
 • snimljeno 9 dokiumentarnih filmova
 • organizovane dvije regionalne konferencije, koje su se bavile krucijalnim problemima koji prate povratak
 • razlicite vrste Brosura namijenjene prvenstveno povratnicima su stampane u tirazu preko 20 000 kopija
 • organizovano preko 50 okruglih stolova, sa najrazlicitijim temama, minimum ucesnika po okruglom stolu je oko 15
 •  omogucena pravna pomoc za povratnike i raseljena lica u saradnji sa NRC, Vasa Prava i CARE
 • uspostavljen Informativni centar za povratnike, koji je poruzio najrazlicitije usluge za 5946 osoba, tokom dvije godine, u periodu 2001. do 2003. godine

Pored svih navedenih aktivnosti RRS je u stalnom kontaktu sa povratnicima i raseljenim licima, i na taj neposredni nacin se ostvaruju kontakti sa krajnjim korisniicma svih nasih projekata. RRS je vec 12 godina priznata adresa na koju dolazi veliki broj gradjana.

       

Socio - Ekonomski projekti

Pomoc povratnicima u mjerama za odrzivi povratak, implementiran je na podrucjima Drvara, Glamoca, Kupresa, Bosanskog Grahova, Bihaca i Sanskog Mosta. Realizovane su razlicite aktivnosti kako bi se povratnicima omogucio ostanak i mjestima povratka, a nerijetko i kako bi zapoceli sopstvene biznise. Ova aktivnost, znacajna u procesu povratka, realizovana je u saradnji sa World Vision, UMCOR, OXFAM, IOCC, CRS, CWS, IRC i ASB. Tesko je bilo obezbjediti pomoc za sve povratnike, a jos je teze bilo pronaci najbolji i najefikasniji model. Uglavnom RRS se trudio da obuhvati veci broj povratnika, i d abude prisdutan na podrucjima Kantona 1 i 10.

Ideje za porodicne biznise ili za male biznise koji su vec postojali, zaista su obuhvatili najrazlicitije vidove pomoci za povratnicku populaciju, od dodjele plastenika, distribucije stocnog fonda, pa do masina koje omogucavaju manje obime prozivodnje. Mnogi od korisnika su primjer, kako se na najbolji nacin koriste sredstva dobijena kao donacija ili socijalnih pozajmica.

Projekti i partnerstva ostavrena za realizaciju mjera za odrzivi povratak su:

 • UMCOR, 27 korisnika iz Bosanskog Grahova i Bosanskog Petrovca

alt alt alt

 • OXFAM, IOCC i CWS, 32 korisnika iz Drvara i Bosanskog Grahova.

alt alt alt

 • World Vision, 750 koirsnika iz Drvara, Glamoca, Bosanskog Grahova, Bosanskog Petrovca, Bihaca i Sanskog Mosta

alt alt alt

 • ASB 120 korisnika iz Bihaca i Sanskog Mosta

alt alt alt

 • IRC, 213 korisnika iz Drvara, Bosanskog Grahova i Bihaca

alt alt alt

 • CWS, Build a village program, 68 korisnika u Bosanskom Grahovu

alt     alt

 • RRS projekti u saradnji sa svim navedenim partnerima kroz posebne projekte rezultirali su sa 281 korisnikom na podrucju Drvara

alt     alt

Ukupan broj porodica koje su korisnici RRS, kroz gore naveden eaktivnosti je 1491. RRS i dalje radi, na pocesu odrzivog povratka, posebno na podrucju Bosanskog Grahova.

               

               

Rekonstrukcija

RRS je jedina lokalna NVO u Bosni i Hercegovini, koja samostalno radi na projektima rekonstrukcije. Zahvaljujuci iskustvima u saradnji sa medjunarodnim organizacijama koje su radile na podrucjima Kantona 1 i 10, kao i povjerenju koje je RRS-u ukazano od strane Church World Service, RRS je 2002. godine, zapoceo implementaciju projekata obnove stambenih jedinica za povratnike. Do sada je rekonstruisana 301 stambena jedinica, stale za povratnike, dva objekata od sireg interesa za lokalnu zajednicu, zahvati na infrastrukturi itd. Aktivnosti oko rekonstrukcije kuca radjene su u Drvaru, Glamocu, Bosanskom Petrovcu, Bihacu, Bosanskom Grahovu, Jajcu, Varesu, Kaknju itd. Partneri RRS-a na projektima rekonstrukcije bili su: CWS,  IOCC, CIMIC, BiH Drzavna Komisija za povratak, Federalno Ministarstvo za izbjeglice, Ministartvo za izbjeglice RS, Vlada Republike Hrvatske,Vlada Kantona 10, Opstina Glamoc, Opstina Drvar i UNDP.

 

 • Opstina Glamoc, rekonstrukcija 6 kuca u selu Rore
 • Opstina Glamoc, rekonstrukcija 17 kuca u selima Rore, Savici, Stekerovci i Balac
 • Opstina Bosanako Grahovo, rekonstrukcija 27 kuca u selima Ticevo, Preodac, Ljubina poljana, Stozista, Donji Tiskovac i Mracaj

alt alt alt

 • Opstina Drvar, rekonstrukcija 55 stambenih jedinica, rekonstrukcija zgrade Apoteke, zelene zgrade i 20 montaznih kuca na Kecmanovoj glavici

alt alt alt

alt alt alt

 • Opstina Drvar, rekonstrukcija 10 stambenih jedinica, Deseta zgrada

alt alt alt

 • Opstina Drvar, rekonstrukcija 18 stambenih jedinica, Deveta zgrada

alt alt alt

 • Rekonstrukcia krova na lameli S-84 u Drvaru, 24 stambene jedinice

alt    alt

 • Opstina Glamoc, rekonstrukcija 24 stambene jedinice, zgrada Soliter

alt      alt     alt

 • Opstina Glamoc, rekonstrukcija 18 stambenih jedinica, zgrada Novitet

alt    alt

 • Rekonstrukcija 88 kuca za povratnike Hrvatske nacionalnosti iz Hrvatske u BiH   

  alt alt alt

 • Rekonstrukcija 12 kuca za porodice  u stanju socijalne potrebe, Drvar, Glamoc,Bihac, Bosanski Petrovac i Prijedor

alt alt alt

 • Rekonstrukcija dvije kuce, jedna u Livnu, selo Gubin i jedna u Bosanskom Grahovu, selo Bastasi
 • Rekonstrukcija 40 stala u Bosanskom Grahovu i  Kupresu
 • Rekonstrukcija Doma u MZ Bjelaj, Opstina Bosanski Petrovac

alt    alt

 • Rekonstrukcija zgrade Muzeja 25. Maj u Drvaru, sadasnja kancelarija RRS-a

alt alt alt

 • Uvodjenje grijanja u zgradu Opstine Bosansko Grahovo
 • Rekonstrukcija ulicne rasvjete u tri naselja u Bosanskom Petrovcu
 • Postavljanje rasvjete na kosarkaskom igralistu kod drvarske Gimnazije
 • Rekonstrukcija dvije kancelarije u zgradi Opstine Drvar, koje su bile zapaljen u ljeto 2002. godine
 • Sanacija dvije kancelarije u zgradi Opstine Bosanski Petrovac, za potrebe Informativnog centra
 • Sanacija fiskulturne sale u osnovnoj skoli Drvar

alt alt alt

         

Repatrijacija

altRepatrijacija je aktivnost koja je bila najvaznija u procesu povratka, kako za RRS tako i za same korisnike ove vrste pomoci. Projekti repatrijacije su realzovani u periodu od 1998. do 2005. godine, a u saradnji sa nekoliko medjunarodnih organizacija i UNHCR-om, kao i samostalno u okvirima svakodnevnih aktivnosti. Ukupan broj porodica kojima je RRS omogucio povratak u razlicite dijelove BiH je 893. Proces repatrijacije je tekao iz tadasnje SR Jugoslavije, a kasnije Srbije i Crne Gore za Bosnu i Hercegovinu i naravno unutar BiH.

800 porodica je vraceno u mjesta prijeratnog zivljenja u partnerstvu sa World Vision i ASB, kroz programe CARDS 2001, CARDS 2002 i CARDS 2003, donirane od strane Evropske Komisije. 

alt

 

 

12 porodica je  vraceno u periiodu Jun 1998 do Maja 1999. godine u saradnji sa IOCC-om i UNHCR-om. U projektu RRS-a i IOCC-a, za povratak unutar BiH broj porodica koje su koristile usluge bespaltnog prevoza stvari bio je 81.

RRS je omogucio povratak i prevozio porodice u Drvar, Bosansko Grahovo,Glamoc, Bosanski Petrovac, Bihac, Bosansku Gradisku, Banja Luku, Vares, Kakanj, Zenicu, Capljinu i Teslic.

Strana 2 od 2

2
Sledeća
Kraj